Platby 2017/2018 HC Tábor

Členské a oddílové příspěvky  2017/2018  HC Tábor z.s.

 

Třída                   Členský příspěvek            Oddílový příspěvek

 

0                            200,-Kč                  +                   0,-Kč

1                            200,- Kč                   +             2 500,-  Kč

2                            200,- Kč                    +             2 500,-  Kč

3                            200,- Kč                    +             3 500,-  Kč

4                            200,- Kč                    +             3 500,-  Kč

5                            200,- Kč                    +             7 000,-  Kč

6                            200,- Kč                    +             7 000,-  Kč

7                            200,- Kč                    +             7 000,-  Kč

8                            200,- Kč                    +             7 000,-  Kč

Mladší dorost         200,- Kč                     +             7 000,-   Kč

Starší dorost          200,- Kč                     +             7 000,-   Kč

 

Příspěvky /členský + oddílový/  budou hrazeny ve třech splátkách .

Třída

Příspěvek

Červen 2017

Srpen 2017

Říjen 2017

 

Přípravka „D“

2700,-

900

900

900

 

Přípravka „C“

2700,-

900

900

900

 

Přípravka „B“

3700,-

1300

1200

1200

 

Přípravka „A“

3700,-

1300

1200

1200

 

Ml. žáci „B“

7200,-

2400

2400

2400

 

Ml. žáci „A“

7200,-

2400

2400

2400

 

St. žáci „B“

7200,-

2400

2400

2400

 

St. žáci „A“

7200,-

2400

2400

2400

 

Ml. dorost

7200,-

2400

2400

2400

 

St. dorost

7200,-

2400

2400

2400

 

 

 

 

 

 

 

Druhé dítě

70%

 

 

 

 

Třetí dítě

50%

 

            

 

 

Hráč hradí vždy příspěvky za tu kategorii ve které nastupuje k soutěžním utkáním.

 

Do  30.10. 2017 je možné zaplatit celý oddílový příspěvek najednou.

 

Pokud nebude příspěvek uhrazen v určeném termínu tj. 1.11.2017 , nenastoupí hráč v následujících utkáních až do rozhodnutí  vedení klubu HC Tábor z.s.

 

Příspěvky je možné zaplatit :

  -    na účet HC Tábor o.s. č. účtu 812504343/0300 ČSOB Tábor – ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození !!!

 -      v hotovosti možno uhradit v kanceláři HC Tábor z.s.. po předchozí domluvě na tel : 774 252 522

-      v případě jiné možnosti rozložení platby po dohodě s vedením HC Tábor z.s.

 

Jiný způsob platby je nepřípustný .

 

Od členských příspěvků je osvobozen :

 1 dítě vedoucího mužstva

 

Oddílový příspěvek zahrnuje např :

autobusová doprava nad 50 km                                                   

mzdy trenérů jednotlivých mužstev, trenéra brankářů

rozhodčí v mistrovských utkáních

zdravotní služba

pronájmy tělocvičen, bazénu a dalších sportovních zařízení 

broušení bruslí / dle inter. pokynu/

 

V Táboře dne: 1.5.2017                                                             Hockey Club Tábor,  z.s.

 

                                                                                                           Štěpán Kadilák

        

Členské a oddílové příspěvky  2015/2016  HC Tábor z.s.

 

Třída                   Členský příspěvek            Oddílový příspěvek

 

0                            200,-Kč                  +                0,-Kč

1                          200,- Kč                   +             2 000,-  Kč

2                            200,- Kč                    +             2 000,-  Kč

3                            200,- Kč                    +             3 000,-  Kč

4                            200,- Kč                    +             3 000,-  Kč

5                            200,- Kč                    +             6 500,-  Kč

6                            200,- Kč                    +             6 500,-  Kč

7                            200,- Kč                    +             6 500,-  Kč

8                            200,- Kč                    +             6 500,-  Kč

Mladší dorost        200,- Kč                     +             6 500,-   Kč

Starší dorost         200,- Kč                     +             6 500,-   Kč

Junioři                   200,- Kč                     +             6 500,-   Kč 

 

Příspěvky /členský + oddílový/  budou hrazeny ve čtyřech splátkách .

 

Třída

Příspěvek

Červen 2015

Srpen 2015

Září 2015

Listopad 2015

Přípravka „D“

2 200,-

550,-

550,-

550,-

550,-

Přípravka „C“

2200,-

550,-

550,-

550,-

550,-

Přípravka „B“

3200,-

800,-

800,-

800,-

800,-

Přípravka „A“

3200,-

800,-

800,-

800,-

800,-

Ml. žáci „B“

6700,-

1675,-

1675,-

1675,-

1675,-

Ml. žáci „A“

6700,-

1675,-

1675,-

1675,-

1675,-

St. žáci „B“

6700,-

1675,-

1675,-

1675,-

1675,-

St. žáci „A“

6700,-

1675,-

1675-

1675,-

1675,-

Ml. dorost

6700,-

1675,-

1675,-

1675,-

1675,-

St. dorost

6700,-

1675,-

1675,-

1675,-

1675,-

Juniorka

6700,-

1675,-

1675,-

1675,-

1675,-

Druhé dítě

70%

Třetí dítě

50%

1675,-

1675,-

 

 

 

Hráč hradí vždy příspěvky za tu kategorii ve které nastupuje k soutěžním utkáním.

 

Do  30.09. 2015 je možné zaplatit celý oddílový příspěvek najednou.

 

Pokud nebude příspěvek uhrazen v určeném termínu tj. 30.11.2015 , nenastoupí hráč v následujících utkáních až do rozhodnutí  vedení klubu HC Tábor z.s.

 

Příspěvky je možné zaplatit :

 

  -    na účet HC Tábor o.s. č. účtu 812504343/0300 ČSOB Tábor – ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození !!!

 

 -      v hotovosti možno uhradit v kanceláři HC Tábor z.s.. po předchozí domluvě na tel : 774 252 522

 

-      v případě jiné možnosti rozložení platby po dohodě s vedením HC Tábor z.s.

 

 

 

 

Jiný způsob platby je nepřípustný .

 

Od členských příspěvků je osvobozen :

 

 1 dítě vedoucího mužstva

 

Oddílový příspěvek zahrnuje např

 

autobusová doprava nad 50 km                                                   

mzdy trenérů jednotlivých mužstev, trenéra brankářů /

rozhodčí v mistrovských utkání

zdravotnická služba

pronájmy tělocvičen, bazénu a dalších sportovních zařízení 

 

 

 

 

                                                                                                           HOCKEY CLUB Tábor  z.s.

 

                                                                                                   Štěpán Kadilák – Sportovní manager

Platby 2014/1015

Členské oddílové příspěvky HC Tábor o.s.

Celkový roční členský příspěvek činí  7000,- Kč + 200,- Kč  jako oddílový příspěvek. Celkem tedy 7200,- Kč. Tato částka je splatná ve dvou splátkách.

První splátka (červen) – 1800,- Kč

Druhá splátka (srpen) – 1800,- Kč

Třetí splátka (září) - 1800,- Kč

Čtvrtá splátka (listopad) - 1800,- Kč

Do 30.9. 2013 je možné zaplatit celý oddílový příspěvek najednou.

 

č.ú. HC Tábor o.s. – 812504343/0300 ČSOB Tábor.

Ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození

 

V hotovosti možno hradit v kanceláři HC Tábor o.s. po předchozí domluvě na tel: 774 252 522

Od tohoto poplatku jsou osvobozeni Vedoucí mužstev, v našem případě Martin Makovec

 

Příspěvky na provoz týmu 5.tř.

10 splátek po 200,- Kč. + 500,- Kč za výstroj (zapůjčená). Stejné schéma jako minulý rok..

Výběr v hotovosti na pokladníka (Hanka Prošková)

Komentář:

Celkové roční poplatky jsou stejné jako minulý rok. Záměrně jsou rozděleny na dvě části, klubové a vlastní.  Důvodem je zprůhlednění účetnictví, tak aby město mohlo nahlížet do účetnictví klubu a schvalovat dotace na provoz klubu. Dalším důvodem je ponechání části poplatků  na provoz jednotlivých tříd.

Vyhledávání

Správa stránek : Robert Apoštol

Vytvořeno službou Webnode